Petroloji ve Mineral Kimyası
İzotop Jeokimyası ve Jeokronoloji
Enerji Hammaddeleri
Hidrojeokimya
Jeotermal Sistemler
Cevher Jeokimyası
Çevre Jeokimyası
Bitki ve Toprak Kimyası
Organik Jeokimya
Paleoiklim
Tıbbi Jeokimya
Arkeometri
Jeokimyada Uzaktan Algılama ve CBS Uygulamaları
Diğer Jeokimyasal Konular