Sözlü ve Poster Sunumları

  • Bildirinizi türkçe sunsanız bile materyalinizi ingilizce hazırlamanızı rica ederiz.
  • We urge you to prepare your material in english even you present in Turkish

Sözlü bildiri sunum süresi tartışmalar dahil 15 dakikadır. İMKANLAR DAHİLİNDE BİLDİRİLERİN BÜYÜK ORANDA SÖZLÜ SUNDURULMASINA GAYRET EDİLECEKTİR.   Tüm salonlarda projeksiyon cihazı ve bilgisayar bulunacaktır. Düzenleme kurulu, sunu yapacak katılımcıların sunularında salonlardaki projeksiyon cihazını ve bilgisayarı kullanmalarını arzulamaktadır.

Sergilenecek posterler tek parça, yüksekliği 120 cm, genişliği 90 cm olacak şekilde ve dikey olarak hazırlanacaktır. Yazar isimleri adres ve e-posta bilgileri posterde açıkça belirtilmelidir. Posterlerde mümkün olduğu kadar görselliğe ağırlık verilmeli ve bir metre uzaklıktan incelenebilir olmalıdır.

Tam Metinli Bildiri Hazırlama Formatı

Bildiriler Tam Metinli Bildiri veya Abstract (Özet) şeklinde basılacaktır. Matematik simgeleri ve formüller metin içine yazılmalı, metrik simgeler kullanılmalıdır. Standart kısaltmalar kullanılabilir. Her bir bildiri başlık, yazar adı, adres, ülke, posta kodu ve yazışmaların yapılacağı yazarın e-posta adreslerini mutlaka içermelidir. Türkçe ve İngilizce bildirilerde Word dosyasına yazışmaların yapılacağı yazarın soyadı verilmelidir (Örneğin kumral.doc gibi). Bildirilerin hazırlanmasında aşağıda şablonları verilen örnek dosyalar kullanılmalıdır. Hazırlanan bildiriler “[email protected]” adresine “Bildiri” konu başlığı ile gönderilmelidir.

Türkçe Tam Metin Bildiri Şablonu: İndir

Türkçe Özet Bildiri Şablonu: İndir

İngilizce Tam Metin Bildiri Şablonu: İndir

İngilizce Özet Bildiri Şablonu: İndir

Bildiriler çalışmanın içeriğine göre hakem (bilimsel kurul) değerlendirmesinden geçtikten sonra kabul veya ret edilebilir. Kabul edilen bildirilerin sunum şekli (sözlü veya poster) bilim kurulu tarafından değiştirilebilir.